MENU

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Klisza, Rydułtowy, ul. Raciborska 392, 44-280,
2)  kontakt z administratorem: kliszastudio@gmail.com,

Czytaj dalej..

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Klisza, Rydułtowy, ul. Raciborska 392, 44-280,
2)  kontakt z administratorem: kliszastudio@gmail.com,

Czytaj dalej..

.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
a) kontaktu telefonicznego, w tym SMS oraz mailowego z Pani/Panem dotyczącego odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie o ofertę złożone poprzez wypełnienie formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej, informacji pozostawionej na profilach firmy w serwisach społecznościowych oraz każdy inny sposób, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., za Pani/Pana zgodę rozumie się pozostawienie przez Pani/Pana danych kontaktowych z prośbą o kontakt i przedstawienie oferty,
b) zawarcia i realizacji umowy, której przedmiotem jest wykonanie sesji/reportażu fotograficznego w określonych umową okolicznościach, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
c) kontaktu telefonicznego, w tym SMS oraz mailowego z Pani/Panem dotyczącego realizacji podpisanej umowy. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, art. 6 ust. 1 lit. b, art. 6 ust. 1 lit. f (tj. prawnie uzasadnionego interesu administratora) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w każdej sytuacji, w której będzie to konieczne aby ustalić szczegóły przebiegającej współpracy,
d) prowadzenia rachunkowości i spełnienia obowiązków podatkowych wynikających
z powszechnie obowiązujących aktów prawnych. Przetwarzanie danych osobowych w takiej sytuacji odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
e) promowania działalności firmy poprzez materiały reklamowe zawierające Pani/Pana i/lub Pani/Pana dziecka wizerunek udostępniany na autorskiej stronie internetowej, blogu internetowym, serwisach społecznościowych (Facebook, Instagram), odbitkach prezentowanych na spotkaniach z potencjalnymi klientami oraz współpracownikami (w tym targach ślubnych oraz innych eventach fotograficznych), brania udziału firmy w konkursach fotograficznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a (zgody klienta) ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., 81 ustawy z dnia 04 lutego 2004 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
f) obsługi ewentualnych reklamacji lub procesów sądowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit f, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość wyegzekwowania należnej zapłaty lub obrona praw i dobrego imienia firmy,
4) Czas przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zależny od celów ich przetwarzania. Wynika on z przepisów prawa, wywiązania się z podpisanej umowy lub prawnie uzasadnionego interesu administratora. Okresy przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są następujące:
a) dane pozastawiane przez Panią/Pana z prośbą o kontakt w celu przedstawienia oferty do czasu odpowiedzi na ofertę, w przypadku niezaakceptowania oferty bądź braku odpowiedzi nie dłużej niż 2 miesiące,
b) dane osobowe niezbędne do podpisania i realizacji umowy – do końca okresu przedawnienia roszczeń z zawartej umowy,
c) w przypadku danych osobowych będących przedmiotem umowy (zdjęcia) bez Pani/Pana zgody na wykorzystanie dzieł w celu promowania firmy – 30 dni od realizacji umowy,
w przypadku udzielenia zgody do czasu jej odwołania,
d) dane osobowe niezbędne do prowadzenia rachunkowości – 6 lat w celu wypełnienia obowiązku prawnego (ustawa o podatku od towarów i usług oraz ordynacja podatkowa);
5)Pani/Pana dane osobowe możemy przekazywać następującym kategoriom odbiorców:
a) firmy z którymi współpracujemy w celu realizacji umowy: drukarnia, introligatornia, firma kurierska lub operatorzy pocztowi,
b) firma świadcząca nam usługi księgowe i US,
c) podmioty lub organy uprawnione na podstawie przepisów prawa (w tym sądy, prokuratorzy, komornicy, organy regulacyjne i nadzorcze),
d) banki,
e) administratorzy portali społecznościowych, firma świadcząca nam usługi hostingowe
6. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie,
7) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować brakiem świadczenia usługi.

ZWIŃ